Algemene voorwaarden Personal Training

1.Betaling

1.1 Gelieve de factuur te betalen binnen de 10 dagen en met vermelding van uw naam en het factuurnummer.


2.Personal Training

2.1 Wanneer u binnen de 24u annuleert voor uw personal training, duo training of small group training dan zal deze sessie aangerekend worden.


3.Abonnementen

3.1 Geldigheidsduur abonnementen: 12 sessies zijn 4 maanden geldig - 24 sessies zijn 8 maanden geldig - 36 sessies zijn 1 jaar geldig

3.2 Na bovenstaande duurtijd kunnen de betaalde sessies niet meer worden opgenomen, tenzij schriftelijk anders besproken met de zaakvoerder van CASE Personal Training.

3.3 Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij schriftelijk akkoord met de zaakvoerder van CASE Personal Training.

3.4 CASE Personal Training voert geen terugbetalingen uit. Wanneer een klant de toekomstige trainingen weigert verder te zetten, wordt er dus geen terugbetaling voorzien vanwege CASE Personal Training.


4.Privacy

4.1 Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan CASE Personal Training overmaakt, worden deze in het bestand van CASE Personal Training opgenomen en worden ze verwerkt. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

4.2 Indien er geen foto’s of video’s mogen gemaakt worden van de trainingen, dit om te gebruiken op social media. Gelieve dit te melden via mail.


5. Aansprakelijkheid

5.1 CASE Personal Training sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemers of iedere derde persoon uit, tenzij feitelijk aangetoond kan worden dat er een coach duidelijk foutief gehandeld heeft of tenzij de CASE Personal Training coach op eigen initiatief beslist om de fout toe te kennen.

5.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.

5.3 Noch CASE Personal Training, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen van de klant.